Kontakt Warszawa

Przedłużenie recepty (e-recepta)

100.00 

Recepta online realizowana w Klinice Krajewski.

Kategoria: Product ID: 8287

Opis

 

Regulamin korzystania z usługi Recepta Online w Klinice Krajewski Spółka Jawna

 

 1. Usługa Recepta Online polega na możliwości zamawiania recept niezbędnych do kontynuacji leczenia, bez dokonania osobistego badania Pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej Pacjenta.
 2. Z usługi Recepta Online korzystać mogą wyłącznie Pacjenci, którzy zapoznali się i zaakceptowali niniejszy Regulamin.
 3. Uprawnieni do korzystania z usługi Recepta Online, zwani dalej Pacjentami, są osoby, które spełniają następujące wymagania:
 4. a) są pacjentami Kliniki Krajewski Spółka Jawna
 5. b) wypełnili formularz zamówienia Recepta online dostępny na stronie internetowej Kliniki: www.klinikakrajewski.pl/sklep
 6. Lekarz może, bez dokonania osobistego badania Pacjenta, wystawić receptę na lek przyjmowany na stałe przez Pacjenta, celem kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
 7. Z usługi Recepta Online mogą skorzystać tylko Pacjenci których termin ostatniej wizyty u lekarza nie przekroczył 3 miesięcy.
 8. Lekarz ocenia zasadność i możliwość wystawienia e-recepty, biorąc pod uwagę: termin ostatniej wizyty u lekarza i czy dany lek był już wypisywany.
 9. Jeżeli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, Pracownik Kliniki skontaktuje się z Pacjentem w celu umówienia wizyty u lekarza.
 10. Przyjęcie zgłoszenia do realizacji następuje kolejnego dnia roboczego od daty wysłania zgłoszenia.
 11. Termin wystawienia recepty trwa od 1 do 3 dni roboczych z uwagi na konieczność weryfikacji uprawnień Pacjenta oraz dokonanej płatności.
 12. Za wystawienie Recepty, Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł, płatność dokonywana jest po wypełnieniu formularza  zamówienia
 13. Po pozytywnej weryfikacji do Pacjenta zostanie wysłany drogą elektroniczną, SMS lub mailem, kod umożliwiający realizację recepty.
 14. W przypadku negatywnej weryfikacji, uiszczona przez Pacjenta opłata w wysokości 100 zł zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie do 7 dni roboczych.