Kontakt Warszawa

Dermatolog

Absolwentka II wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i studiów podyplomowych z medycyny estetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie dermatologii i wenerologii odbyła w Klinice Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Uczestniczka licznych konferencji i szkoleń z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Na bieżąco śledzi doniesienia naukowe oraz wytyczne autorytetów medycznych, stosując je na co dzień w praktyce lekarskiej. Interesuje się szczególnie diagnostyką stanów przednowotworowych i nowotworów skóry z wykorzystaniem nowoczesnych technik nieinwazyjnych jak dermatoskopia i wideodermatoskopia oraz diagnostyką chorób włosów. Wykonuje drobne zabiegi dermatochirurgiczne, laserowe oraz podstawowe zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.