Operacja piersi sterczących

Operacja piersi sterczących (piersi bulwiastych) koryguje wrodzone zniekształcenia piersi kobiecych. W zależności od stopnia ciężkości wady, po dokonaniu wnikliwej analizy przyczyn zniekształcenia Dr Pietrasik przedstawia pacjentce indywidualny plan leczenia. Najczęściej postępowanie chirurgiczne polega w pierwszej kolejności na uwolnieniu łącznotkankowego pierścienia upośledzającego prawidłowy rozwój piersi. Następnie przeprowadzana jest korekta kształtu piersi przy pomocy implantów lub przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej. W niektórych przypadkach w celu uzyskania zadawalającego efektu estetycznego konieczna może być operacja symetryzująca na przeciwległej prawidłowo rozwiniętej piersi.

Operacja korekcyjna piersi sterczących przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym.

Lokalizacja cięć uzależniona jest od miejsca i stopnia zaawansowania zniekształcenia. Najczęściej operację przeprowadza się z dostępu okołootoczkowego lub podpiersiowego.

W przypadku odtworzenia ubytku przeszczepem własnej tkanki tłuszczowej pobiera się ją z miejsc dawczych (tj. podbrzusze, uda, grzbiet) a następnie po jałowym przygotowaniu wprowadza podskórnie w pożądane miejsce z kilku 2-3 milimetrowych cięć skórnych, które z czasem stają się niewidoczne.

Operacja korekcyjna piersi sterczących przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym.

Pacjentki spędzają noc po zabiegu w klinice.

Powrót do normalnej aktywności zawodowej następuje po 10-14 dniach od operacji.

W okresie pooperacyjnym konieczne jest noszenie biustonosza elastycznego przez 6-8 tyg.

Powrót do ćwiczeń sportowych jest możliwy po 3 miesiącach.

Efekt operacji jest wieloletni i wydaje się być dłuższy w przypadku stosowania implantów. W chwili obecnej brak jest jeszcze wyników prac pozwalających ocenić obiektywnie długość trwania efektu korekcji piersi bulwiastych przy pomocy przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej. Uzyskiwane wstępne wyniki stosowania tej metody w korekcji piersi sterczących są obiecujące.

Powyższa prezentacja jest tylko skrótową informacją i nie zastępuje konsultacji medycznej.

WSKAZANIA:

PRZECIWWSKAZANIA:

Zapisz się na wizytę już dziś!

Call Now Button