Urazy ścięgien zginaczy

Ścięgna to łącznotkankowe struktury łączące mięsień z kością. Przy ich pomocy siła generowana przez brzusiec mięśnia jest przenoszona na kość co w efekcie powoduje ruch w stawach. Na palcach ścięgna zginaczy znajdują się w łącznotkankowych pochewkach, które zapewniają ich bliższe kości położenie i lepszą funkcję. Głębokie rany dłoniowej powierzchni ręki mogą spowodować uszkodzenie ścięgien zginaczy a także okolicznych nerwów i naczyń. Często powierzchownie niewielki uraz ręki może spowodować znaczne uszkodzenia struktur głębiej połozonych. Zawsze konieczne jest dokładne zbadanie ręki przez specjalistę w tej dziedzinie.

W przypadku calkowitego przecięcia obydwu ścięgien zginaczy zgięcie palca jest niemożliwe. Jeśli dojdzie do uszkodzenia częściowego któregoś z w/w ścięgien zginanie palca jest wciąż mozliwe ale upośledzone i z czasem może doprowadzić do dysfunkcji palca.

Ponieważ końce przecietego ścięgna zginacza oddalają się od siebie odtworzenie jego ciągłości wymaga zawsze leczenia operacyjnego. Zabieg ten mozna przeprowadzić w pierwszych godzinach po urazie jeśli rana jest czysta lub odroczyć jeśli istnieje podejrzenie jej zakażenia. We wtórnych rekonstrukcjach ścięgien konieczne może okazać się postępowanie wduetapowe. W pierwszej kolejności wszczepiana jest silikonowa proteza celem wytworzenia anatomicznego przedziału dla ścięgna a w drugiej właściwa jego rekonstrukcja. W niektórych sytuacjach gdy nie jest mozliwe zbliżenie końców przeciętego ścięgna, jego ciągłość zostaje odtworzona przy pomocy przeszczepu. W okresie pooperacyjnym (6-8tyg) stosowana jest zawsze specjalistyczna rehabilitacja, bez której nie mozna spodziewać się dobrego efektu nawet najlepiej przeprowadzonego zabiegu.

Mimo precyzyjnie przeprowadzonej operacji i właściwiej rehabilitacji pełna sprawność naprawianego ścięgna może nigdy nie zostać przywrócona. W przypadkach gdy nie mozna zastosowaś rehabilitacji lub jest ona niewłaściwie prowadzona dochodzi najczęściej do powstania zrostów co może wymagać przeprowadzenia kolejnego zabiegu.

Leczenie urazów ścięgien zginaczy jest procesem złożonym i wymagajacym obok doświadczenia operatora i rehabilitanta świadomej współpracy chorego.

Zabieg przeprowadza się w blokadzie regionalnej.

W okresie pooperacyjnym ręka unierychomiona jest w longecie grzbietowej i powinna utrzymywana być w elewacji.

Powrót do normalnej aktywności zawodowej z udziałem ręki może nastapić po 2-3 miesiącach jeśli nie wystapią powikłania.

WSKAZANIA:

PRZECIWWSKAZANIA:

Zapisz się na wizytę już dziś!

Call Now Button